j

 
 

AGRO-LEVAČ je najveći distributer stočne hrane, veštačkih đubriva, semenske robe i drugih proizvoda vezanih za poljoprivredu i poljo-opremu u regionu            Izdvajamo iz naše ponude:

 


VEŠTAČKA ĐUBRIVA STOČNA HRANA
SEMENSKA ROBAGUME, AKUMULATORI, ULJA 

 Upoznajte se sa najnovijim informacijama
putem
...

 

Iz novog prodajnog programa za Vas smo izdvojili...Specijalna ponuda...


Naši prijatelji

 


AGRO-LEVAČ,d.o.o. Tečić, 35260 Rekovac, tel: +381 (35) 88-13-555, fax: +381 (35) 88-13-556
e-mail: agrolevac@yahoo.com